Ons Adres

  Telephone:
  011 568 0318

  Dienstye:
  Sondag oggend byeeenkoms @09:00
  Kinderkerk @09:00

  Address:
  43 De Havilland Ave, Impala Park, Boksburg

  Bankbesonderhede:
  Tiendes
  Nedbank – Northmead Benoni (194842) – AGS Brandpunt
  Tjek Rekening – 112 717 0090

  Donasies
  Nedbank – AGS Brandpunt NPC
  Rekening – 121 923 0111